×

Nieuws | 07 december 2023

Nieuwe inrichting organisatie SGL en mensen

Onze missie is dat cliënten het leven kunnen leiden dat ze willen. Samen, met medewerkers, vrijwilligers, cliënten en naasten, maar ook met onze samenwerkingspartners, maken we dromen waar. We hebben te maken met vele ontwikkelingen en we willen een organisatie die hierop goed is ingericht.

Organogram: nieuwe inrichting organisatie
Voor SGL betekent dit dat er wat wijzigingen gaan plaatsvinden in de organisatiestructuur.
Dit hebben we weergegeven in een organogram (klik op de afbeelding voor een vergroting):

In het organogram gaan we uit van de cliënt die centraal staat, met daaromheen de mensen en disciplines die van belang zijn. Werkten we tot nu toe in een regio-indeling, per 1 januari zetten we dat om in een diensten-indeling.

Mensen en functies
Aangezien het primaire proces nu wordt vormgegeven vanuit een diensten-indeling, zijn de aandachtsgebieden van managers (voorheen regiomanagers) veranderd. Dat ziet er als volgt uit:

Manager cliëntenzorg intern
Wonen, Logeren, Deeltijd wonen
Paul Zonneveld
pzonneveld@sgl-zorg.nl

Manager cliëntenzorg extern
Dagbesteding, Begeleiding thuis, Zorgbemiddeling
Cristel Collard (nieuw per 1 januari)
ccollard@sgl-zorg.nl

Manager expertise en innovatie
Behandeling (o.a. Hersenz), Bijzondere doelgroepen (o.a. NAH+ en Kind en NAH), E-health,
Buddyzorg
Richard Lustermans
rlustermans@sgl-zorg.nl

Programmamanagers
Voor bepaalde onderdelen binnen onze organisatie die we verder willen ontwikkelen hebben we
nu programmamanagers.

Programmamanager Bijzondere Doelgroepen
o.a. NAH+ en Kind en NAH
Els Caris (nieuw sinds 1 november)
ecaris@sgl-zorg.nl

Programmamanager Expertise en Behandeling
Tessa Ewalds
tewalds@sgl-zorg.nl

Programmamanager Leren en Ontwikkelen
Marleen Hodiamont
mhodiamont@sgl-zorg.nl

Project Dagbesteding
Binnen dagbesteding gaan we veel zaken veranderen.

Projectleider Dagbesteding
Anne Degenaar (voorheen regiomanager)
adegenaar@sgl-zorg.nl

SGL-Relim
Per 1 januari gaat de samenwerking tussen SGL en Relim offi cieel van start met de bestuursfusie.
Om de verbinding tussen SGL en Relim verder uit te werken gaat vanuit SGL de kar trekken:

Kwartiermaker en aanspreekpunt Relim
Rob Bulles (voorheen regiomanager)
rbulles@sgl-zorg.nl

Deel dit verhaal: