×

Nieuws | 07 augustus 2023

Onderzoek naar deeltijdwonen

We hebben het al vaker benoemd: deeltijdwonen. Deeltijdwonen betekent dat je steeds een bepaalde periode in een woonbegeleidingscentrum woont en gedeeltelijk thuis. Sanne Thoolen, senior beleidsmedewerker bij SGL, deed er de afgelopen maanden onderzoek naar. “We wilden nagaan welke behoefte er bestond tussen zelfstandig wonen (eventueel samen met het gezin) met af en toe een logeermogelijkheid, en wonen in een woonbegeleidingscentrum. Ook wilden we weten op welke elementen belangrijk zijn als we een concept als deeltijdwonen willen ontwikkelen binnen SGL.”

Onderzoek naar behoeften
Sanne is gestart met het onderzoek in januari en heeft het onlangs afgerond. Ze heeft gesproken met 15 mantelzorgers van cliënten die bij ons in zorg zijn om een goed beeld te krijgen. “De mensen die ik heb gesproken hebben bijna allemaal ervaring met onze logeerzorg. Er is echt behoefte aan ontlasting van de mantelzorgers. Het is vaak emotioneel en fysiek zwaar. Denk bijvoorbeeld aan mantelzorgers van kinderen met een beperking die hun hele leven al thuis wonen en waar de ouders leeftijd gerelateerde klachten krijgen. Logeren helpt dan wel, maar deeltijdwonen kan dan echt lucht bieden. Een grote meerwaarde van deeltijdwonen is dat het een rustige overgang is naar wonen in een van onze locaties. Zowel de cliënt als mantelzorger kan langzaamaan wennen aan het wonen in een woonbegeleidingscentrum. Dat is belangrijk, want het is een grote stap. Logeeropties zijn daarvoor eigenlijk te beperkt.”

Betrokken en proactief handelen
“Het moment waarop je namelijk gaat denken over het inzetten van deeltijdwonen is van belang. Als je te lang wacht, kan er een crisissituatie ontstaan van waaruit je moet gaan handelen. En dat is voor niemand een fijne situatie. Het mooiste zou zijn als je van logeren langzaamaan kunt doorstromen naar deeltijdwonen en als dat nodig is naar wonen in een locatie. Vanuit SGL is het belangrijk om de situatie rondom een cliënt goed te blijven volgen, betrokken te zijn, te kijken wat nodig is en proactief te handelen. Het zou goed zijn om deze kennis te borgen op een plek binnen SGL. Bij bijvoorbeeld een casemanager deeltijdwonen.”

Ook aandacht voor de mantelzorger
“We kijken dan niet alleen naar wat de cliënt nodig heeft, maar ook naar de behoefte van een mantelzorger en wat we daar eventueel in kunnen betekenen. Als een cliënt bijvoorbeeld gaat logeren kan de mantelzorger misschien wel naar een bijeenkomst voor lotgenoten.”

Factoren die spelen bij opzetten deeltijdwonen
“Het verder opzetten van deeltijdwonen betekent dat er voldoende capaciteit moet zijn om dit te realiseren. Mantelzorgers vinden de locatie en de leefomgeving belangrijk. En ook dat bijvoorbeeld paramedische zorg door kan gaan. Op sommige fronten vergt het ook een andere werkwijze. Mantelzorgers hebben behoefte aan zekerheid en structurele ondersteuning. Langer vooruit kunnen plannen is dan een vereiste. En dat is niet altijd gemakkelijk door de personeelskrapte. Deeltijdwonen heeft daarnaast gevolgen voor de financiering, voornamelijk op het gebied van PGB. Daar moet echt nog goed naar worden gekeken.”

Open en eerlijk
Sanne kijkt met een goed gevoel terug op het onderzoek. “Het was een heel waardevol proces en ik vond het echt heel fijn dat mensen zo open en eerlijk waren. Dat ze het prettig vonden om een bijdrage te leveren aan de toekomstige zorg.”

Deel dit verhaal: