×

Nieuws | 27 juni 2022

#samenopdehoogte

Project interne informatievoorziening

Een tijdje geleden hebben we de resultaten van het onderzoek naar iedereen gestuurd. Wil je het onderzoek of de samenvatting nog eens bekijken? Die vind je terug op: Resultaten onderzoek communicatiebehoeften (sgl-zorg.nl)

Klankbordsessies
Inmiddels zijn er klankbordsessies geweest met alle vier de doelgroepen (cliënten, naasten, medewerkers en vrijwilligers). Daarin is nog kort ingegaan op de resultaten van het onderzoek en kon iedereen reageren. Daarna hebben we naar een profiel gekeken dat we hebben opgesteld per doelgroep en dit aangepast waar nodig. Dat profiel is eigenlijk de beschrijving van een fictief persoon die past binnen die doelgroep. Met daarbij aangegeven wat diegene belangrijk vindt in de informatievoorziening, en wat bijvoorbeeld wel of niet werkt.

Profielen
Deze profielen zijn handig voor alles wat we gaan doen op het gebied van interne informatievoorziening, omdat deze richting geven. Ook zijn ze handig voor onder andere leveranciers die we gaan benaderen voor ons nieuwe interactieve platform. Zij kunnen daar gemakkelijk uit halen wat wij belangrijk vinden en hoe ze het systeem moeten inrichten.

Vervolg

We willen graag in ieder geval komen tot een interactief platform waarop iedereen gemakkelijk informatie kan terugvinden en kan delen. Daarvoor hebben we gesproken met enkele mogelijke leveranciers en vragen we offertes aan. Zodra we meer weten en verder gaan met de uitwerking, zullen we weer overleggen met mensen uit de doelgroepen. Om samen te komen tot een goede invulling. 

Deel dit verhaal: