×

Nieuws | 28 oktober 2021

Resultaten onderzoek naar onze dagbesteding

Grote respons en betrokkenheid

'De respons en betrokkenheid van cliënten bij dit onderzoek is opmerkelijk groot' - Klaartje van Dijk, projectleider Onderzoek en Participatie van Toponderzoek.

Bij SGL staat de behoefte van de cliënt centraal*. Onlangs heeft er een onderzoek plaatsgevonden onder al onze cliënten naar de dagbesteding van SGL. Dit onderzoek vond plaats in samenwerking met Toponderzoek. Veel cliënten hebben aan dit onderzoek meegedaan, waar wij heel blij mee zijn. Er zijn vragen gesteld over wat er goed gaat, wat beter kan en wat er eventueel wordt gemist. De eerste resultaten laten zien dat ons aanbod in de activiteitencentra grotendeels voldoet aan de behoeften. Uiteraard liggen er ook nog kansen om ons aanbod te ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van werk, online aanbod, groepsindeling en communicatie. We gaan hier verder mee aan de slag. Ook nu krijgen de cliënten de mogelijkheid om mee te denken. Wordt vervolgd dus...

*Onze visie: Vanuit onze expertise ondersteunen en begeleiden wij onze cliënten om, binnen de eigen mogelijkheden, het leven te leiden dat ze zelf willen. Dit doen we door de dromen, wensen en mogelijkheden van onze cliënt en zijn omgeving (naasten) centraal te stellen en in te zetten op eigen regie. Door de behoeftes van onze cliënten steeds beter te leren kennen, kunnen we hierop aansluiten met ons uitgebreide, kwalitatief hoogwaardige dienstenaanbod. Hierin focussen we ons continu op verbetering en op het individu.

Deel dit verhaal: