×

Nieuws | 08 februari 2022

Samen geven wij lokale medezeggenschap vorm

Lokale medezeggenschap in relatie tot de strategische koers

SGL gelooft erin dat beslissingen meer daadkracht hebben als ze genomen zijn met de mensen waar het over gaat. Daarom gaan cliënten en medewerkers samen met elkaar in gesprek op het gebied van lokale medezeggenschap.

Dat betekent dat er zoveel mogelijk beslissingen genomen worden op lokaal niveau, op de locatie zelf. Cliënten en medewerkers maken samen afspraken over hoe ze met elkaar omgaan en welke regels ze belangrijk vinden. Samen weten zij het beste wat er speelt en komen ze tot goede oplossingen. Vanuit gelijkwaardigheid gaan medewerkers met de cliënten in gesprek en onderzoeken op een respectvolle manier samen welke mogelijkheden er zijn.

Hoe is dit tot stand gekomen?
De coach cliëntenmedezeggenschap van SGL is eerst het gesprek aan gegaan met de teamleiders van de locaties over wat de stand van zaken is m.b.t. de cliëntenmedezeggenschap. Daarna is contact gezocht met de medewerkers, hoe zij het willen aanpakken op locaties. Hebben ze eerst meer informatie nodig over cliëntenmedezeggenschap, of willen ze gelijk samen met cliënten een bewonersoverleg, cliëntenraad of cliëntenraadpleging vormgeven en dan kijken wat nodig is om dit samen op te pakken? Op een aantal locaties pakken medewerkers gelijk de draad op, andere locaties krijgen nog meer ondersteuning van hun teamleider en de coach cliëntenmedezeggenschap. Elke locatie geeft zijn eigen tempo aan. Dat is enorm van belang; we passen samen aan wat nodig is.

Wat zijn de ervaringen tot nu toe van cliënten, medewerkers en teamleiders?

Wat vinden jullie zo sjiek aan het zelf vormgeven van de bewonersvergadering?

Reacties cliënten:

Martijn, bewoner WBC Geleen, (inbrenger agendapunten / voorzitter rol):
‘Het was een nieuwe aanpak, maar ik had zeker niet zoiets van nooit meer.’

‘Het was een prettige sfeer. Veel cliënten waren aanwezig.’

‘Ik had geen moeite met de rol van voorzitter. Het ging eigenlijk wel goed zo.’

Armand, bewoner WBC Geleen (notulist):
‘Ik vond het eigenlijk wel een interessante rol. Je levert actiever een bijdrage dan voorheen.’

‘Hopelijk worden onze punten nu nog sneller opgepakt en blijven we op de hoogte van de vorderingen.’

‘Dit was de eerste keer in de nieuwe opzet, maar ik weet zeker dat andere cliënten ook deze rol kunnen vervullen. Ik hoop er wel op.’

‘We mogen meer inbreng hebben op deze manier. Het wordt ‘onze’ vergadering. We kunnen soms al meteen afspraken maken of beslissen over kleinere agendapunten. Dit is voor ons duidelijker en brengt meer rust. Het is goed om zo sneller resultaten te zien van het vergaderen.’

Gemma en Metje, bewoners WBC LMJ-hof:
‘Wij verzamelen punten voor op de agenda die wij belangrijk vinden om te bespreken’.

Waarom lukt het mij zo goed om te notuleren?

‘Alles wat besproken is wil ik niet alleen voor mijzelf maar ook voor de medecliënten in duidelijke taal op papier zetten’.

Reacties medewerkers:

Remco, Persoonlijk Begeleider Wonen:
"Ik vind het een goede ontwikkeling dat de cliënten zelf actiever betrokken zijn bij het bewonersoverleg. Ze hebben voldoende eigen inbreng en kunnen onderling ook gesprekken / discussies voeren om zaken door te spreken. Dit zorgt voor minder onvrede bij de cliënten. Wij als medewerkers kunnen als het nodig is ondersteunen bij het gesprek, maar ook bij de voorzitter rol of bij het maken van de notulen. Het is een feit dat cliënten echt de eigen regie hebben. Het is aan ons als team om te kijken wie van de medewerkers de rol als gesprekspartner goed kan oppakken en wie daar meer hulp of ondersteuning in nodig heeft”.

Mirella, Begeleider Wonen:
“Je komt nader tot elkaar. Ik heb een aantal onderwerpen gehoord waar ik graag met jullie eens op terug wil komen. Dit zou meer begrip voor en inzicht in elkaar kunnen brengen. Ik zie het bewonersoverleg samen als zeer waardevol”. 

Kimberley, Begeleider Wonen:
“Je bent meer één geheel, we kunnen samen beslissen. Het is als medewerker mét de bewoners, in plaats van medewerker en de bewoners. Voorheen stond je verder van de bewoners af met een bewonersoverleg, je staat nu meer samen mét elkaar”.

Sanne, Persoonlijk Begeleider Wonen:
“Ik vond de presentatie over de lokale medezeggenschap in relatie tot de strategische koers heel fijn, erg duidelijk. Het vergt van ons een andere manier van denken en meer inleven in de bewoners, hoe zien zij de situatie? Ik zou graag meer inzicht willen in het budget van de locatie, hoeveel mogen we uitgeven aan inrichting, voeding e.d. en waar ik terecht kan met vragen over bijvoorbeeld budget/financiën. Ook heb ik behoefte aan meer informatie over het beleid op centraal niveau. Als ik alle informatie van andere afdelingen weet kan ik ook het maximale uit het leven van een cliënt halen. Het is mooi om een droom uit te laten komen”.

Reacties teamleiders:

Debby, Teamleider cliëntenzorg:
“Medewerkers hebben een vak geleerd waardoor ze werkzaamheden zelfstandig kunnen regelen en uitvoeren. Ze hoeven niet alles te overleggen met mij als teamleider. Ook zij kunnen in een bewonersvergadering samen met de cliënten in gesprek gaan. Medewerkers weten wat er op de werkvloer speelt”.

Daisy, Teamleider cliëntenzorg:
“Ik vind het een mooie aanvulling. Eerder werd alles via de teamleider teruggekoppeld naar de medewerkers of andersom, nu kunnen ze meteen samen het gesprek aangaan en kan vanuit de medewerker een terugkoppeling gegeven worden. Wat ik leuk vind om te ervaren is hoe verschillend elke locatie en cliëntgroep is. Ze krijgen of pakken nu een rol van bijv. voorzitter of notulist wat ze een heel speciaal gevoel geeft en daardoor zijn ze ook echt onderdeel van de vergadering. Er worden gezamenlijke besluiten genomen, cliënten worden meer aan het denken gezet omdat ze meer inspraak/medezeggenschap krijgen. De ‘regels’ kunnen wat meer losgelaten worden, passend per locatie en cliëntgroep. Er komen zo hele leuke en mooie ideeën naar boven.”

Lees meer informatie over dit onderwerp in onze strategische koers winterupdate.

           

Deel dit verhaal: