×

Nieuws | 24 juli 2023

Samen kansen creëren 'werk voor iedereen'

Samenwerking SGL en Relim

SGL en Relim geven vorm aan unieke samenwerking op het gebied van zorg en participatie

SGL en Relim gaan per 1 januari 2024 de krachten bundelen waardoor een unieke samenwerking ontstaat op het gebied van zorg en participatie. Deze samenwerking past in het landelijke toekomstbeeld, waarin ‘deelnemen aan de maatschappij voor iedereen’ een belangrijke pijler is. Het creëren van kansen voor mensen die bij het participeren in de maatschappij extra of gespecialiseerde begeleiding nodig hebben draagt bij aan deze ontwikkeling. Dagelijks werken SGL (zorg voor mensen met hersenletsel in de chronische fase) en de Relim Groep (arbeidsrehabilitatie, resocialisatie en re-integratie voor mensen met sociale beperkingen en/of een afstand tot de arbeidsmarkt) aan dit doel voor cliënten/medewerkers. En juist daarin hebben we elkaar gevonden.

Sterke verbinding en stevig fundament

De samenwerking wordt vormgegeven middels een bestuurlijke fusie. Beide organisaties blijven apart bestaan en hun huidige diensten aanbieden, maar vormen samen een sterke verbinding en stevig fundament voor de toekomst. Lidy Evenhuis (momenteel bestuurder van SGL) wordt ook bestuurder van Relim. Nino Bellinzis (huidige bestuurder Relim) stopt per 1 januari.

Gezamenlijke ambities

Samen is het mogelijk om vanuit aanvullende expertises te voldoen aan een groeiende behoefte en kunnen we werken aan een (door)ontwikkeling van arbeidsmatige dagbesteding en werk- en ontwikkelplekken, ook in samenwerking met andere partners. We ondersteunen gemeenten in de maatschappelijke uitvoering van de Wmo, onder andere op het gebied van participatie- of re-integratietrajecten. Ook creëren we werk- en ontwikkelplekken voor cliënten van zorginstellingen. Daarvoor werken we ook graag samen met bedrijven die mensen met een afstand tot de mogelijkheid willen bieden om zinvol werk te verrichten. Ook ondersteunen we WSW-bedrijven bij specialistische begeleiding en behandeling van zwaardere doelgroepen.

Waar?

Relim is nu actief in Zuid-Limburg en SGL in heel Limburg. We zien mogelijkheden voor onze samenwerking en de samenwerking met andere partners in de hele provincie Limburg.

SGL

SGL helpt mensen met hersenletsel (bijvoorbeeld door een beroerte of ongeval) in de chronische fase verder en is werkzaam in de hele provincie Limburg. Wij bieden onze cliënten en hun naasten ondersteuning op maat, zodat zij een zo zelfstandig mogelijk leven kunnen leiden. SGL helpt mensen met hersenletsel met het bepalen en waarmaken van nieuwe dromen, wensen en het nemen van eigen regie.

SGL biedt daarvoor de volgende diensten:

  • Wonen (in verschillende vormen)
  • Logeren
  • Dagbesteding
  • Begeleiding Thuis
  • Behandeling

SGL heeft circa 1600 cliënten, 550 medewerkers en 400 vrijwilligers. 

Relim

Relim begeleidt mensen met sociale beperkingen en/of een afstand tot de arbeidsmarkt om hun talenten en competenties te ontwikkelen via arbeidsmatige dagbesteding en werk/leer trajecten. Relim is actief in Zuid-Limburg. Uitgangspunt is bieden van perspectief op participatie. Dit gebeurt door middel van:

  • sociale activering
  • arbeidsmatige dagbesteding 
  • het ontwikkelen van werknemers– en beroepscompetenties
  • re-integratie

Relim heeft circa 500 cliënten per jaar en er werken 80 professionals. Kijk voor meer informatie op www.relim.nl.

Deel dit verhaal: