×

Nieuws | 25 mei 2021

Samen Sterk voor Hersenletsel

Zorg voor mensen met traumatisch hersenletsel in de chronische fase

De ambitie van SGL is mensen met hersenletsel een zo zelfstandig mogelijk leven te laten leiden. SGL wilt er zijn voor alle mensen met hersenletsel. Vandaar dat we ook participeren in een project dat vanuit het Expertisecentrum Hersenletsel Limburg (EHL) is geïnitieerd, samen met Adelante. Dit project heet Samen Sterk voor Hersenletsel en loopt nog tot het einde van dit jaar.

Met dit gezamenlijke project willen we ervoor zorgen dat mensen met traumatisch hersenletsel de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment krijgen. Dat willen we enerzijds bereiken door samen met de bestaande CVA-ketens in Limburg te onderzoeken hoe deze verbreed kunnen worden naar mensen met traumatisch hersenletsel. Anderzijds onderzoeken we hoe we hersenletselnetwerken in Limburg kunnen versterken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het maken van een keuzewijzer hersenletsel voor alle regio's in Limburg.  

Vanuit de CVA-ketens zijn standaard mogelijkheden van nazorg en follow-up georganiseerd voor mensen met een CVA, zodat deze mensen bij zorgverleners in beeld blijven en bij klachten de juiste zorg en ondersteuning krijgen. Voor mensen met traumatisch hersenletsel is deze follow-up nog niet beschikbaar, terwijl uit onderzoek wel naar voren komt dat deze groep, vooral op langere termijn, mogelijk tegen de gevolgen aanloopt van het eerder doorgemaakte hersenletsel. Hieraan gerelateerde klachten worden vaak niet (tijdig) onderkend en adequate hulp en ondersteuning blijkt voor deze groep moeilijk vindbaar. Dit ondanks de ruim aanwezige zorg- en ondersteuningsmogelijkheden.

Dit artikel wordt deze week geplaatst in het wetenschappelijk magazine van Zuyderland.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Norma Jansen via njansen@sgl-zorg.nl.

Over de voortgang en resultaten van het project zullen we u op de hoogte houden. ​

Deel dit verhaal: