×

Nieuws | 02 januari 2024

Samenwerking SGL en Relim officieel van start

Bestuursfusie per 1 januari 2024

Op 1 januari 2024 is de samenwerking tussen SGL en Relim officieel gestart! De zogenaamde bestuursfusie is ingegaan*. 

Waarom samenwerken?
SGL en Relim gaan samenwerken omdat we samen echt meer kunnen betekenen voor mensen die extra ondersteuning of gespecialiseerde begeleiding nodig hebben bij 'werk'. Denk daarbij aan arbeidsmatige dagbesteding of werk- en ontwikkelplekken, binnen en buiten SGL en Relim.

Elkaar echt versterken
SGL heeft daarbij vooral ervaring vanuit de zorg (voor mensen met NAH) en Relim werkt aan arbeidsrehabilitatie, resocialisatie en re-integratie voor mensen met sociale beperkingen en/of een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit de ervaring die beide organisaties hebben kunnen we elkaar echt versterken in de verdere ontwikkeling van 'werk voor iedereen'. Voor iedereen die dat wil uiteraard.

Zoveel mogelijkheden….
Voor SGL is het een mooie ontwikkeling binnen de veranderingen die in de dagbesteding worden doorgevoerd. In de pijler 'Werken' ontwikkelen we een arbeidsmatige daginvulling, gedeeltelijk in samenwerking met Relim. Mensen met NAH die nog een stapje verder willen gaan, kunnen deelnemen in één van de werkplaatsen van Relim. Voor Relim biedt de samenwerking ook ontwikkel- en participatiemogelijkheden in locaties van SGL. Denk aan groenvoorziening en schoonmaak bij locaties van SGL.

Ook op het gebied van de ondersteunende diensten kunnen we veel voor elkaar betekenen. Samen kunnen we de teams nog beter ondersteunen.

Uiteindelijk in de hele provincie
Relim werkt van oudsher vooral in Parkstad en Maastricht. Dat betekent in principe dat in Zuid-Limburg de samenwerking het eerste zichtbaar zal zijn. Maar het is de bedoeling dat uit te breiden naar de hele provincie. 

* Waarom hebben we onze samenwerking ook alweer met een bestuursfusie geregeld?

Omdat we het belangrijk vinden dat beide organisaties eigen diensten en medewerkers houden en bovenal werken vanuit een eigen cultuur, blijven het twee aparte organisaties. SGL blijft dus SGL en Relim blijft Relim. Alleen komt er boven deze twee organisaties een verbindende laag. Dat doen we omdat we daarmee op juridisch en fiscaal vlak meer voordelen kunnen halen uit de samenwerking. Ook kunnen we op die manier de ondersteunende diensten optimaal met elkaar gaan verbinden en versterken.

Deel dit verhaal: