×

Nieuws | 04 oktober 2021

Nieuw! SGL aangesloten bij netwerk Kind&NAH

Nieuw netwerk bestaande uit zes Regionale Expertisecentra (REC)

Met de lancering van het nieuwe netwerk Kind&NAH wordt een vervolgstap gezet in de ondersteuning van gezinnen met een kind met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH). Het initiatief moet ouders via regionale expertisecentra en coaches helpen in de wirwar van zorg, onderwijs en bekostigingsregelingen. Het netwerk is op opgezet verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het nieuwe netwerk zal bestaan uit zes Regionale Expertisecentra (REC) die werken met NAH-coaches voor de gezinnen. De NAH-coaches ondersteunen de gezinnen in de organisatie van zorg en bieden begeleiding. SGL heeft zich onlangs aangesloten bij het netwerk Kind&NAH en zal deel uit gaan maken van een REC. Het doel van netwerk Kind&NAH past volledig bij de expertrol die SGL wil vervullen: het verder helpen van mensen met hersenletsel en hun naasten.

De doelgroep van Kind&NAH is nieuw voor SGL. Door deelname aan een REC zullen we ook ons ook gaan richten op een adviesrol voor thuiswonende kinderen tot 18 jaar en hun naasten, naast de doelgroep volwassenen. Hoe dit precies eruit gaat zien is nog niet duidelijk. Het netwerk staat nog in de kinderschoenen en SGL is actief betrokken bij de verdere uitrol en ontwikkeling.

Word lid van de LinkedIn groep Netwerk Kid&NAH voor alle actuele informatie. 

Vragen? Tanja Peeters, tpeeters@sgl-zorg.nl

Deel dit verhaal: