×

Nieuws | 09 januari 2023

SGL ontwikkelt regionaal expertisecentrum voor kinderen met niet-aangeboren hersenletsel

Zorg en ondersteuning specifiek afgestemd op kinderen met hersenletsel met complexe hulpvragen en het gezin

SGL is eind 2021 door het landelijk netwerk Kind&NAH gevraagd om voor de provincie Limburg de kartrekker te worden voor een regionaal expertisecentrum (REC) voor kinderen met NAH (niet-aangeboren hersenletsel) met complexe hulpvragen. Dat zijn kinderen en jongeren waarbij sprake is van een complexe combinatie van stoornissen en beperkingen die direct of indirect samenhangen met hersenbeschadiging. Samen met Adelante en diverse zorgpartners heeft SGL inmiddels vormgegeven aan het REC en worden de eerste kinderen met NAH en de gezinnen begeleid door gespecialiseerde NAH-coaches van SGL.

Hersenletsel op jonge leeftijd zorgt vaak voor problemen met leren, communiceren en sociaal-emotioneel functioneren, waardoor participatie in de maatschappij bemoeilijkt wordt. Een specifiek aanbod dat gericht is op hun speciale behoeften is daarom van uiterst belang.

Groeien in steeds nieuwe beperkingen door ontwikkeling naar volwassenheid

Het lijkt zo vanzelfsprekend: als je vier bent ga je naar de basisschool, daarna de middelbare school, studeren, werken, zelfstandig wonen, eventueel samenwonen. Gewoon je leven leiden. Maar wat als je als kind hersenletsel oploopt? Bijvoorbeeld door een hersentumor of een ongeluk. Anders dan bij volwassenen met hersenletsel krijgen kinderen met hersenletsel door de ontwikkeling die ze doorlopen naar volwassenheid steeds met nieuwe beperkingen te maken in hun leven. Op school, op sociaal gebied, op het gebied van relaties, studies en het zelfstandig worden. Voor zowel het kind zelf als voor het gezin is begeleiding, ondersteuning en duidelijkheid van belang. En dat het kind en met name de ouders zich gesteund voelen in hun proces van herstellen en/of het leren leven met de gevolgen van hersenletsel en in het krijgen van passende zorg, behandeling, onderwijs, begeleiding en ondersteuning.

Opzetten passend netwerk essentieel

SGL is de spil in het specialistennetwerk dat is gebouwd voor het kind met NAH en het gezin. SGL kan dit doen in samenwerking met Adelante. Omdat de vraag van het kind en/of gezin zeer divers kan zijn, vindt SGL de samenwerking met andere experts en instellingen en instanties met specifieke expertise essentieel. Zo kan het kind met hersenletsel en/of gezin die zorg, ondersteuning en/of behandeling worden geboden die het beste past bij het kind met hersenletsel en/of het gezin.

NAH-coaches en kernteam van SGL

De NAH-coaches van SGL fungeren als casemanager voor de gezinnen. Casemanagers hebben kennis van zichtbare en onzichtbare gevolgen van hersenletsel. Zij zorgen zelf voor gespecialiseerde begeleiding maar coördineren, samen met het gezin, ook de zorg door andere zorgverleners. De NAH-coaches maken deel uit van een multidisciplinair kernteam van SGL, met specialisten als een maatschappelijk werkende/gedragskundige, GZ-psycholoog, vaktherapeut, maar ook op afroep een arts, bijvoorbeeld een kinderrevalidatiearts en een klinisch neuropsycholoog.

Het regionaal expertisecentrum wordt tevens begeleid door een multidisciplinair expertteam dat tweemaandelijks bij elkaar komt. De NAH-coaches kunnen dit expertteam om advies vragen over de aanpak. In het expertteam zijn onder andere de volgende disciplines  vertegenwoordigd:

  • Kinderneurologie
  • Kinder- en jeugdpsychiatrie
  • Kinder klinische neuropsychologie
  • Kinder revalidatiegeneeskunde

SGL als specialist op het gebied van hersenletsel in de chronische fase

SGL biedt al jaren zorg en begeleiding voor volwassenen met hersenletsel. De uitbreiding met de doelgroep kinderen met NAH en complexe hulpvragen past bij de ambitie van SGL om specialist te zijn voor een bredere doelgroep met hersenletsel. SGL ontwikkelt tevens een regionaal expertisecentrum voor volwassenen met NAH+ (complexe problematiek).

Meer informatie?

Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze folder en naar de website van het netwerk kind&NAH: https://www.netwerkkindennah.nl/ en naar onze eigen webpagina

Deel dit verhaal: