×

Nieuws | 04 mei 2023

SGL verbetert continu

Onze SGL website scoort een…

…8! Goed he?

In april 2021 is de nieuwe website van SGL live gegaan. Vanaf die tijd is de website beetje bij beetje verder verbeterd. Eind 2022 zijn we gestart met het ontwikkelen van een tevredenheidsonderzoek voor de website. Wij doen dergelijke onderzoeken regelmatig en vragen diverse mensen om hun mening om onze website (en ook andere middelen) optimaal te houden. Mensen die de enquête per mail hebben ontvangen zijn medewerkers, vrijwilligers, cliënten en naasten die maximaal 1,5 jaar in dienst/zorg/contact met SGL zijn, dus relatief ‘nieuw’. Zij hebben de website van SGL waarschijnlijk om die reden redelijk recent nog bezocht en weten nog wat zij hiervan vonden. Doel van het onderzoek was input ophalen om de website verder te verbeteren en zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoeftes van de bezoekers.

In totaal hebben 108 mensen de moeite genomen om de uitgebreide enquête in te vullen. Bijzonder is dat 99% van de ondervraagden neutraal tot opvallend positief is over onze website. Als positieve punten worden door alle vier de doelgroepen duidelijkheid, overzichtelijkheid, uitnodigende uitstraling en hoeveel informatie genoemd. De ervaringsverhalen worden als heel waardevol gezien. Cliënten en naasten noemen de verhalen herkenbaar. Als verbeterpunten worden aangegeven dat teksten op enkele plekken aan de lange kant zijn, dat de homepage druk oogt en daardoor met name cliënten en mensen die minder digivaardig zijn kan afschrikken.

Alle vier de doelgroepen zijn even positief en geven dezelfde positieve punten en verbeterpunten aan. De ondervraagden zijn opvallend eensgezind. Met een gemiddeld rapportcijfer van een 8 mogen we zeer tevreden zijn.

De verbeterpunten die benoemd zijn worden bekeken en waar mogelijk aangepast. Natuurlijk blijven we de website doorontwikkelen en verder verbeteren. Wij willen iedereen die heeft deelgenomen aan het onderzoek ontzettend bedanken. Met jullie mening kunnen we écht verder.

Wij vinden het heel belangrijk om continu verder te verbeteren. Alleen samen gaan wij verder.

Afdeling Communicatie, april 2023

Deel dit verhaal: