×

Nieuws | 14 maart 2023

Succesvolle aftrap Breincafe 2.0 in Maastricht

Volgende Breincafé op 12 april a.s.

Onder zeer grote belangstelling is op woensdag 8 maart het Breincafe 2.0 in Maastricht officieel geopend door de wethouder WMO van de gemeente Maastricht, mevrouw Bastiaans.

Het Breincafé is een ontmoetingsplek voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Zowel voor mensen met hersenletsel als voor hun partners, kinderen en/of vrienden is het Breincafé dé plek om elkaar één keer per maand informeel te ontmoeten, hun hart te luchten en herkenning en erkenning te vinden. Verschillende thema’s komen aan bod en desgewenst is er een spreker over een actueel onderwerp.

Mooi aan deze nieuwe opzet is dat het een samenwerking is tussen een aantal organisaties uit zowel de formele als informele zorg in Limburg. Er zijn vier kartrekkers die zorgen voor de organisatorische aspecten en inbreng van deskundigheid: Adelante Zorggroep, Burgerkracht Limburg, Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl en SGL. Andere deelnemers zijn Punt Welzijn, Incluzio, Stichting Breintrein, CVA coördinatoren ziekenhuizen, Envida, Steunpunt Mantelzorg Zuid, MEE Zuid-Limburg en Libra Groep. De breincafés zelf worden begeleid door ervaringsdeskundigen én een professional op de achtergrond.

Tijdens de eerste bijeenkomst afgelopen week werd samen gesproken over mogelijke onderwerpen voor toekomstige Breincafés. De behoefte aan lotgenotencontact voor mensen met hersenletsel is duidelijk aanwezig. De bezoekers hebben dan ook een behoorlijk aantal onderwerpen aangegeven die ze de revue willen laten passeren.

Op woensdag 12 april is de volgende bijeenkomst waarbij het jaarprogramma gepresenteerd zal worden. Verder zal uitleg worden gegeven over hersenletsel en zal een ervaringsdeskundige zijn/haar verhaal doen. Iedereen is uiteraard weer van harte welkom om 19.00 uur in Koffiehuis Ut Heegeneerke (Buurtcentrum de Boeckel), Roserije 410 in Maastricht.

Aanmelden is niet nodig, maar mag wel via mkurvers@sgl-zorg.nl. 

Eén van de aanwezigen:
“Wat een mooie avond was het, wat een opkomst, wat een mooie mensen, wat een energie heerste daar en wat een mooie locatie. Hoop dat dit zo verder kan. Dank je wel!”

Bekijk enkele foto's van de kick off hieronder.

 

Deel dit verhaal: