×

Nieuws | 09 november 2021

Succesvolle HKZ audit

Medewerkers goed op de hoogte

Afgelopen week zijn twee auditoren van Lloyd's bij SGL te gast geweest in het kader van de HKZ certificering. Het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Met het HKZ-keurmerk kunnen organisaties en praktijken laten zien dat zij serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat ze voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders.

De auditoren die SGL bezochten hebben gesprekken gevoerd met het management, met medewerkers, met vrijwilligers en met onze centrale cliëntenraad. Bezocht zijn Bureau Ondersteuning, AC Brunssum, AC de Maashorst, WBC Heerlen, WBC Overhoven, WBC Kuyperhof, WBC Vlinderhuis en het team BT in Midden-Limburg.

De auditoren hebben een heleboel mooie dingen gezien, waar we met zijn allen heel erg trots op mogen zijn. Ze waren onder de indruk van onze zorgverlening. Zo is aangegeven dat zichtbaar is dat we met zijn allen hard werken aan de strategische koers, iedere medewerker is op de hoogte.

Uit gesprekken is ook naar voren gekomen dat we hard werken aan vakmanschap en dat er veel ruimte is voor scholing. Het aanspreken van ieders talenten, werd door medewerkers als positief benoemd.

Onze Centrale cliëntenraad was heel positief over de wijze waarop we met elkaar werken aan het vergroten van eigen regie van cliënten.

We hebben een aantal mooie tips gekregen, onder andere over de verdere borging van de strategische koers en over de thema's van de interne audits. Kortom, de audit is heel goed gegaan en we zijn trots op de uitslag.

Deel dit verhaal: