×

Nieuws | 30 januari 2023

Update BI-tool

Waar staan we nu?

Wat is de BI-tool ook alweer?

De BI-tool is een instrument dat, via andere systemen die we in de organisatie gebruiken, informatie ophaalt over hoe we presteren op verschillende onderdelen van de strategische koers. SGL breed, maar ook specifiek voor jouw locatie. BI staat voor business intelligence.

Wat nieuw is, is dat in de BI beschreven is welke resultaten we als organisatie willen halen en wat er van de teams in de organisatie wordt verwacht. Dat betekent dat je als medewerker straks ook zelf in de BI-tool kan kijken en dat je als team samen werkt aan gestelde doelen en ziet of je binnen gestelde kaders blijft.  

De projectgroep die zich bezighoudt met de invulling van de BI-tool heeft de afgelopen maanden de nodige stappen gezet. In cycli van drie weken wordt telkens een element ontwikkeld en in de ontwikkelversie van de BI-tool gebouwd, zodat deze bekeken en getest kunnen worden. Op dit moment staan er al vier elementen in. Dat zijn: het regiegesprek, ‘Dit vind ik ervan’, verzuim en exploitatie (hoe sta er financieel voor).

Op dit moment kunnen leden van de projectgroep deze elementen al bekijken en testen. Naar verwachting worden deze elementen rond maart in de live omgeving gezet. Binnenkort krijgen de leidinggevenden uitleg over het systeem. Elke leidinggevende zal dit later ook met het team doornemen. Naar verwachting zal de BI rond de zomer uitgerold worden naar alle teams.

Deel dit verhaal: