×

Nieuws | 09 mei 2023

Update over de vernieuwde breincafés

Informatie over locaties en data

Vandaag, 9 mei: Dag van de beroerte. Een dag om bij stil te staan. Veel van onze cliënten hebben uit het niks een beroerte gekregen en leven sindsdien dagelijks met de gevolgen. Een goede dag om ook even stil te staan bij onze vernieuwde breincafés*. Bijeenkomsten waarmee we me mensen met niet aangeboren hersenletsel en hun naasten verder willen helpen. En met succes, zo blijkt. De belangrijkste behoefte van de bezoekers is om met elkaar in gesprek te gaan om ervaringen en tips te delen. Uit alle enthousiaste reacties kunnen we maar een conclusie trekken: hier gaan we verder mee. Hierbij een update over de vernieuwde breincafés. 

Maastricht
In Maastricht zijn we op 8 maart onder grote belangstelling (63 bezoekers) gestart in koffiehuis Heegeneerke in de Heeg. Naast de officiële opening door de wethouder WMO hebben we informatie opgehaald bij de bezoekers t.a.v. hun wensen voor het programma. De tweede bijeenkomst stond in het teken van uitleg over hersenletsel en aanbod aan zorg/ondersteuning. Deze werd bezocht door 17 bezoekers. Op 10 mei is de volgende bijeenkomst met als thema 'Hersenletsel heb je niet alleen', gericht op ondersteuning voor naasten.

Iedere tweede woensdag van de maand vindt een bijeenkomst plaats van 19.00 uur tot 21.00 uur.

Weert
In Weert gaan we op dinsdagavond 9 mei de officiële opening verrichten samen met de wethouder WMO van de gemeente Weert in Keenterhart. Ook hier zullen we onder de bezoekers input ophalen voor het jaarprogramma. Deze dag is ook de Dag van Beroerte, in Ziekenhuis SJG Weert zal een aparte stand aanwezig zijn waarin ook de folders van het Breincafé worden meegenomen.

De eerste bijeenkomst zal op woensdagmiddag 17 mei om 13.30 uur plaatsvinden (iedere derde woensdagmiddag van de maand).

Baarlo
In Baarlo hebben de vrijwilligers het breincafé draaiende weten te houden. Zij krijgen ondersteuning van SGL bij het samenstellen van het programma, zoeken van evt. sprekers en pr. Op 22 mei is de eerstvolgende bijeenkomst waar een ervaringsdeskundige zijn verhaal zal doen.

Parkstad
Breincafé Parkstad is elke laatste zaterdag van de maand van 13.30 uur tot 15.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur) in het Activiteitencentrum Kerkrade (Caspar Sprokelstraat 4).

Zowel in Maastricht als in Weert heeft Burgerkracht Limburg een driedaagse cursus verzorgd voor de vrijwilligers met als doel ze handvaten en tips te geven omtrent het leiden van groepsgesprekken. De ervaring was zeer positief, ze vonden het heel waardevol. In Baarlo was er geen behoefte aan een cursus.

*Breincafé
Het breincafé is een ontmoetingsplek voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Zowel voor mensen met hersenletsel als voor hun partners, kinderen en/of vrienden is het breincafé dé plek om elkaar één keer per maand informeel te ontmoeten, hun hart te luchten en herkenning en erkenning te vinden. Verschillende thema’s komen aan bod en desgewenst is er een spreker over een actueel onderwerp.

Hier vind je alle locaties en data. Meld je aan!

Er zijn ook plannen voor doorstart van de breincafés in Sittard en Roermond. Wordt vervolgd!

Deel dit verhaal: