×

Nieuws | 15 september 2022

Vast contract voor nieuwe medewerkers

Signaal van waardering

Vanaf 1 september 2022 biedt SGL, samen met 13 andere Limburgse zorg- en welzijnsorganisaties, nieuwe medewerkers direct een dienstverband bij SGL voor onbepaalde tijd aan. Hiermee geven wij een signaal af van waardering en het vertrouwen dat we hebben in een langdurige samenwerking. 

De arbeidsmarkt verandert snel en de krapte op de arbeidsmarkt is al langer onderwerp van gesprek. Zeker in de sector zorg en welzijn. Dat stelt het kabinet ook vast en in de nieuwste plannen voor de arbeidsmarkt ziet zij een vaste baan als dé norm voor een duurzame arbeidsrelatie. Ook Zorg aan Zet is voorstander van direct een vast contract bij indiensttreding.

De andere 13 organisaties
SGL is blij met de inzet en kwaliteiten van iedere startende zorgprofessional en vindt dat ze dat niet alleen in woorden, maar ook in daden moet omzetten. Dat vinden Cicero Zorggroep, Mondriaan, Stichting WonenPlus, Radar, Thuiszorg Groot Limburg, Dichterbij, Sevagram, Vitalis, Verpleeghuis Bergweide, Zorgcentrum Vincent DePaul, Zorg Groep Beek, Koraal en Vivantes, ook. Zij ondertekenden allen de ‘intentieverklaring vast contract’ die door Zorg aan Zet werd aangeboden. Hiermee laten zij allen zien dat ze vertrouwen hebben in een langdurige samenwerking met medewerkers en bieden direct een contract voor onbepaalde tijd bij indiensttreding.

Natuurlijk geldt zowel voor de nieuwe medewerker als voor SGL de wettelijke proeftijd van twee maanden.

Bekijk onze actuele vacatures.

Hieronder een foto van de ondertekening door onze bestuurder Lidy Evenhuis.

Deel dit verhaal: