×

Nieuws | 16 mei 2022

Vertrouwenswerk voor onvrijwillige zorg krijgt voet aan de grond

Wet zorg en dwang (Wzd)

De Wet zorg en dwang (Wzd) maakt het mogelijk dat mensen met een verstandelijke beperking, psychogeriatrische aandoening, niet aangeboren hersenletsel, Korsakov of de ziekte van Huntington een beroep kunnen op een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon (CVP Wzd). Hierdoor is er betere ondersteuning voor cliënten en hun naasten, indien er sprake is van onvrijwillige zorg. Het gebruik van de dienstverlening is in één jaar meer dan verdubbeld.

Het jaarverslag van de vier aanbieders van het vertrouwenswerk is beschikbaar. Hierin staat hoe in de praktijk de wet vorm krijgt en zich meer richting de cliënt ontwikkelt.

Hoofdpunten

Het jaarverslag ‘Samen voor de rechten van cliënten’ gaat onder meer in op:

  • De ontwikkelingen rondom het vertrouwenswerk en locatiebezoeken
  • Interviews met cliënt en cliëntenvertrouwenspersoon
  • Het vertrouwenswerk overzichtelijk in cijfers
  • Casussen uit de praktijk

Online inzien

Blik op de toekomst

Ook de komende jaren vervullen Adviespunt Zorgbelang, LSR, Quasir en Zorgstem het werk van onafhankelijk cliëntenvertrouwenspersonen in het kader van de Wet Zorg en dwang. We gaan verder op de ingeslagen weg om meer en laagdrempeliger in de directe omgeving van de cliënt te kunnen zijn. In het belang van de kwaliteit van het leven en de zorg van heel veel cliënten die met onvrijwillige zorg te maken hebben.

Deel dit verhaal: