×

Nieuws | 03 februari 2022

Juiste Zorg op de Juiste Plek project

Samen sterk voor hersenletsel

Er is in Nederland voldoende goede zorg en ondersteuning beschikbaar voor mensen met hersenletsel. Toch krijgen lang niet alle mensen de juiste zorg op de juiste plek. Het ZonMw Juiste Zorg op de Juiste Plek project 'Samen sterk voor hersenletsel' had tot doel om de zorg en ondersteuning voor mensen met hersenletsel en hun naasten in Limburg te verbeteren, helemaal passend bij de strategische koers van SGL. Het project is het afgelopen jaar uitgevoerd door Caroline van Heugten van het EHL, Norma Jansen van SGL en Joke Verlinden van Adelante zorggroep.

Daartoe hebben we in Limburg en de zes ziekenhuisregio's in kaart gebracht welke zorg er nu wordt aangeboden en waar mogelijkheden en wensen voor verbetering en uitbreiding liggen. Wij bevelen aan om de CVA-zorgketens uit te breiden naar hersenletsel-netwerken waarbij niet alleen de zorg maar nadrukkelijk ook het welzijns- en sociale domein wordt meegenomen. Het rapport bevat naast specifieke aanbevelingen voor onze eigen regio ook handvatten voor andere regio's in Nederland zodat meer mensen met hersenletsel de juiste aandacht op de juiste plek krijgen.

In deze infographic kunnen jullie een korte samenvatting lezen van onze aanbevelingen en door te klikken op de link het uitgebreide rapport zien!

Deel dit verhaal: