×
AC De Vier Torens

AC De Vier Torens is een activiteitencentrum voor dagbesteding voor mensen met NAH in Velden.

Kleinschalig en flexibel activiteitencentrum

AC De Vier Torens is een kleinschalig activiteitencentrum in de woonkamer van WBC De Vier Torens. Er worden verschillende activiteiten gedaan met een niet al te grote groep. Iedere ochtend wordt er samen gekeken naar waar de deelnemers die dag zin in hebben of behoefte aan hebben. Er is geen vast programma. Wel ondersteunen de medewerkers bij het initiëren van ideeën.

  • Kleinschalig
  • Rustig
  • Naar behoefte deelnemers
  • In huiskamer van woonbegeleidingscentrum

Hier wil je dagbesteding krijgen!

Een heel diverse mix aan deelnemers komt bij elkaar in de huiskamer van WBC De Vier Torens voor met name spelactiviteiten, kookactiviteiten en creatieve activiteiten. Wat cliënten het meeste aanspreekt aan ons AC is de rust, weinig prikkels, de variatie in activiteiten en hoge mate van eigen zeggenschap over welke activiteiten je leuk vindt om te doen. Niks moet; per dag kijken we naar de wensen en behoeftes van de aanwezigen. 

Hier wil je werken!

Bij AC De Vier Torens is een klein team dat nauw samenwerkt met het WBC. Collega's ondersteunen elkaar waar nodig. Wat de medewerkers met name aanspreekt aan werken op dit AC is de kleinschaligheid en de persoonlijke aandacht voor de deelnemers. De sfeer is huiselijk en gezellig.