×
Alle veelgestelde vragen

Heeft u een vraag voor ons? Kijk eens of u het antwoord op uw vraag hieronder vindt. We hebben alle veelgestelde vragen hieronder handig op een rij gezet. Zoek in het overzicht hieronder in de juiste categorie naar uw antwoord. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Deze pagina is in ontwikkeling.

Cliënt

Geldzaken

Wat is mijn eigen bijdrage?

Heeft u vragen over een eventuele eigen bijdrage? Kijk op www.hetcak.nl voor meer informatie.

Waar vind ik informatie over de Wmo/Wlz financiering?

Langdurige zorg en ondersteuning voor volwassenen is in Nederland geregeld in drie zorgwetten: de Wmo 2015, de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg (Wlz). De aard van uw zorgbehoefte bepaalt vanuit welke wet u zorg krijgt.

Meer informatie
Heeft u vragen over een vergoeding of eventuele eigen bijdrage en vindt u het antwoord niet op onze website? Kijk dan op www.hetcak.nl of neem contact op met één van onze zorgbemiddelaars. Zij staan altijd voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.

Waar heb ik als cliënt recht op?

Hieronder vindt u informatie over de producten en diensten waar u als bewoner van een van onze (Wet langdurige zorg) woonlocaties recht op hebt. 

Praktische zaken

Hoe regelt SGL de maaltijden?

Gezond en smakelijk eten vinden wij heel belangrijk. In onderstaande brochure vindt u alle informatie over onze maaltijden.

Waar vind ik alle informatie voor mij als cliënt op een rij?

Als u cliënt bij SGL wordt dan krijgt u een speciale link naar onze digitale informatiemap voor cliënten. Hierin vindt u informatie over allerlei andere onderwerpen. Bent u de link kwijt, vraag deze dan aan uw begeleider. Bij hem of haar kunt u ook met al uw andere vragen terecht.

Hoe is het vervoer geregeld?

Het vervoer bij SGL wordt geregeld door Bureau Actief en uitgevoerd door Connexxion Taxi Services. Hieronder vindt u meer informatie.

Vragen?
T: 045 - 800 09 00
E: bureau-actief@sgl-zorg.nl

Medezeggenschap

Waar vind ik informatie over onvrijwillige zorg?

Zorg waar u, of uw vertegenwoordiger niet mee instemt maar die in de ogen van de medewerkers wel noodzakelijk is, noemen we onvrijwillige zorg. Gedwongen zorg mag niet zomaar gegeven worden. De Wet zorg en dwang regelt wanneer dit mag, en welke stappen er in een dergelijke situatie gezet dienen te worden. Lees alle informatie in onze informatiebrochure 'Wet zorg en dwang'

Hoe kan ik meepraten bij SGL?

Transparantie en gelijkwaardigheid vinden wij belangrijke waarden. We horen dan ook graag hoe onze cliënten, naasten, medewerkers en vrijwilligers over zaken denken. Lees hier hoe de medezeggenschap voor cliënten geregeld is bij SGL.

Waar kan ik met klachten terecht?

Als u ondanks onze goede bedoelingen een klacht hebt, lees dan in onderstaande brochure wat u kunt doen. Hierin staan ook de contactgegevens van de cliëntvertrouwenspersoon, de klachtenfunctionaris, de klachtencommissie van SGL en de geschillencommissie gehandicaptenzorg.

Bekijk ook ons meest actuele kwaliteitsrapport voor het jaarverslag m.b.t. klachten.

Vragen?
T: 088 - 024 51 44
E: klachtenfunctionarissgl@cbkz.nl