×
Update strategische koers - zomer 2022

In onze zomerupdate heb je kunnen lezen waar we mee bezig zijn. Want er zijn al veel stappen gezet! Op deze pagina vind je onder andere interessante bijdragen van enkele mensen die vertellen over hun ervaringen.

Samen zijn we op reis… Wij gaan verder!

Alle cliënten, naasten, medewerkers en vrijwilligers van SGL ontvangen deze zomerupdate '22 in hun digitale mailbox. Download hier de zomerupdate - en ook eerdere edities - nog eens als pdf!

- Zomerupdate 2022
- Winterupdate 2021 -> bekijk webpagina
- Zomerupdate 2021 -> bekijk webpagina

Samen op de hoogte

SGL is een verbetertraject opgestart rondom de informatievoorziening voor en door cliënten, naasten, medewerkers en vrijwilligers. Elkaar informeren is superbelangrijk. Maar hoe doen we dat? In een traject zoals dit is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen meedenken en hun mening geven. Lees meer over waar we inmiddels staan.

Lees meer

Van zorgen voor naar zorgen dat

Onderzoek naar gelijkwaardigheid

Als je eigen regie wilt realiseren, dan is gelijkwaardigheid een begrip dat daar onlosmakelijk mee verbonden is. Pas als je samen werkt vanuit gelijkwaardigheid; op gelijkwaardige wijze met elkaar omgaat, kan eigen regie ontstaan. Dat is heel mooi om samen te bereiken. Maar er is binnen SGL nog wel onduidelijkheid over wat eigen regie en gelijkwaardigheid nu precies betekenen. Daarom werken we de komende tijd aan het verder laden van deze begrippen.

Op het gebied van gelijkwaardigheid vindt er momenteel een onderzoek plaats in WBC Echt. Tessa Ewalds, Programmamanager Consultatie & Behandeling bij SGL, vertelt hierover.

Lees meer

Gelijkwaardigheid in de praktijk

Een gesprek dat net wat anders verliep en meteen inzichten opleverde...

Sandra Kamperman, senior communicatieadviseur bij SGL: "In WBC Echt vindt het onderzoek plaats naar gelijkwaardigheid waarover ik in het artikel ‘samen naar gelijkwaardigheid’ al schreef. Naast het artikel wilde ik graag een korte reactie uit de praktijk. Dus, op naar WBC Echt. Ik had een afspraak met Christel, een medewerkster, die mij wat informatie zou geven over de ervaringen. Mooi. Ik had deze afspraak vrij strak ingepland, het stukje moest snel af zijn. Om 12.15 uur moest ik weg om mijn dochter uit school halen. Dat zou ik zeker redden..." Lees snel verder!

Lees verder

Cliëntmedezeggenschap in ontwikkeling

Binnen de strategische koers is ook de cliëntmedezeggenschap in ontwikkeling. Er wordt op locaties gepraat over hoe cliëntmedezeggenschap eruit zou moeten zien. Mooie gesprekken en inzichten, waarbij het belangrijk is dat iedere locatie dat proces in zijn eigen tempo kan doorlopen. Iedere locatie doet dat anders. Dat betekent ook dat er ruimte moet zijn om, binnen de kaders, eigen keuzes te maken en ruimte te voelen om dingen op je eigen manier te doen.

De sleutel tot dit alles is dat je het vooral samen doet; cliënten en medewerkers. Iedereen denkt mee en iedereen praat mee, op gelijkwaardige basis, met respect voor elkaar, met oog voor elkaar. Zo leren we elkaar begrijpen en kan ook de cliëntmedezeggenschap vorm krijgen vanuit de strategische koers.  

We zijn samen op reis. We staan stil bij de ‘kleurrijke landschappen’, genieten van het uitzicht en laten ons prikkelen door de ‘mooie vergezichten’. Samen komen we er!

Centrale cliëntenraad
Coaches cliëntmedezeggenschap

Film over eigen regie

Rutger Slump heeft een herseninfarct gehad. In het zorgtraject daarna wordt veel gesproken over ‘eigen regie’, maar ‘Wie heeft de regie?’ Dat gaat niet altijd even goed. In deze film vertelt hij over zijn ervaringen.

Zijn tips:

1. Maak contact als mens
2. Volg de mens, niet het systeem
3. Werk gelijkwaardig samen

Bonustip: menselijk taalgebruik

De film duurt 26 minuten, maar is zeker de moeite waard om te bekijken. 

Dilemma..!

SGL heeft sinds 2016 een Ethische Commissie (EC). De EC wordt gevormd door medewerkers en kan meedenken en adviseren bij moeilijke ethische vragen en complexe zorgsituaties in de vorm van een moreel beraad. Omdat we het heel belangrijk vinden om op basis van gelijkwaardigheid te handelen en ieders mening te horen, gaat de rol van de EC veranderen. Een achttal medewerkers zal najaar 2022 een training volgen om een moreel beraad te kunnen leiden. In een moreel beraad wordt in kaart gebracht wie er betrokken zijn bij de casus, en wat er voor de betrokkenen op het spel staat. Uiteindelijk komt men tot een zeer zorgvuldige afweging over wat de juiste manier van handelen is. Het uiteindelijke doel van een moreel beraad is dat het welbevinden van cliënt en medewerkers wordt vergroot door minder morele stress. Hou de berichtgeving hierover in de gaten!

Zelforganisatie

Meten is weten...

Wist je dat wij een BI-tool aan het ontwikkelen zijn waardoor iedereen in de toekomst de juiste informatie voorhanden heeft ten aanzien van onze strategische koers? BI staat voor 'business intelligence'. De BI-tool is een instrument dat via andere systemen die we in de organisatie gebruiken informatie ophaalt over hoe we presteren op verschillende onderdelen van de strategische koers.

Lees meer

Binnenstebuiten!

Al ruime tijd zijn alle teams aan de slag met de strategische koers. Maar waar staan we nu precies? Daar willen we via ‘binnenstebuiten bezoeken’ achter komen. Van september ‘22 tot mei ’23 zullen door heel SGL op alle locaties bezoeken gaan plaatsvinden om elkaar binnenstebuiten te keren! En dit natuurlijk in de positieve zin van het woord. Tijdens de binnenstebuiten bezoeken gaan twee teams met elkaar in gesprek over thema’s gekoppeld aan de strategische koers. Het zogenaamde ‘buitenteam’ bestaande uit een medewerker, cliënt, naaste en vrijwilliger gaat op bezoek bij een van onze locaties. Op locatie wordt vervolgens het gesprek aan gegaan met het ‘binnenteam’. Het binnenteam bestaat ook uit een medewerker, cliënt, naaste en vrijwilliger, maar dan van de locatie zelf. We verheugen ons op mooie en open gesprekken waarin we van elkaar leren. Binnenkort start de werving van de teams en volgt meer informatie.

Vakmanschap

Het verhaal van leerling Juan Jeukens

Juan Jeukens (20) uit Riemst is leerling maatschappelijke zorg bij WBC Kerkrade. “Toen ik me aanmeldde voor de opleiding ‘Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen, niveau 4 BBL’ had ik een leerwerkplek nodig. Ik ging op zoek naar een zorgorganisatie die een leerling wilde aannemen. Dat was nog niet zo eenvoudig. Na veel afwijzingen reageerde SGL op de LinkedIn oproep die mijn nicht met een groot netwerk voor mij had gedeeld. Ik kende SGL niet maar was meteen enthousiast. Ik ben gestart in september 2021.”

Lees meer

Zorg op maat

Mooi voorbeeld van AC De Haamen

Er is meer mogelijk als je creatief nadenkt. De vaardagen met cliënten Dimenzie en hun mantelzorgers in Roermond is hiervan een heel goed voorbeeld. Lees wat medewerkers Gaby en Kay verzonnen. 

Lees meer

Behandelaar Christel Goulancourt over Hersenz jong

“Het is mooi dat we weer zijn gestart met een traject Hersenz jong", aldus behandelaar Christel Goulancourt. "Deze keer hebben we zes deelnemers en zij komen uit heel Limburg. (...) In de modules gaan de deelnemers op zoek naar wie ze nu werkelijk zijn, wat ze belangrijk vinden, wat zijn hun mogelijkheden en wat is en blijft lastig. Kortom: Op welke manier kunnen deze jongeren met hun hersenletsel de toekomst het beste vormgeven? Een complexe zoektocht, maar van grote meerwaarde.”

Lees meer

Actieweek SGL bewust duurzaam

SGL bewust duurzaam; een actieweek van 7 tot 14 juni, opgezet door een aantal enthousiaste mensen binnen SGL. En hoe mooi waren alle initiatieven die tijdens deze week op locaties plaatsvonden. Nagenieten kan! Kijk deze compilatie met mooie foto’s van mensen die gewoon goed bezig zijn met duurzaamheid.

#sglbewustduurzaam

Prijsvraag

Welke duurzame tip voor thuis wil jij met iedereen delen?

Stuur je reactie (tekst, foto, filmpje, alles mag) naar communicatie@sgl-zorg.nl of naar Postbus 5036, 6130 PA Sittard. Wil je vermelden of je medewerker, vrijwilliger, cliënt of naaste bent (Ben je naaste? Wil je dan ook even de naam van de cliënt vermelden s.v.p.?).

En wie weet win je een van de 10 te gekke duurzame prijzen!

Door deelname aan deze prijsvraag geef je automatisch toestemming voor het gebruik van je inzending in uitingen van SGL.


FIJNE ZOMER!