×
Update strategische koers - zomer 2023

Het is weer tijd voor een strategische koers update. Op deze pagina vind je de nieuwste editie, zomer 2023. Plus enkele mooie aanvullingen. De conclusie is dat we mooi op koers liggen!

Samen zijn we op reis… Wij gaan verder!

Alle cliënten, naasten, medewerkers en vrijwilligers van SGL ontvangen deze Zomerupdate strategische koers 2023 in hun digitale mailbox. Download hier de zomerupdate - en ook eerdere edities - nog eens als pdf!

- Zomerupdate 2023 (en lees hieronder!)
Winterupdate 2022/2023 -> bekijk webpagina
Zomerupdate 2022 -> bekijk webpagina
- Winterupdate 2021 -> bekijk webpagina
- Zomerupdate 2021 -> bekijk webpagina

Strategische koers algemeen - ons kompas

Met de bezem door het ECD

‘Het ECD is onoverzichtelijk en niet voldoende gebruiksvriendelijk.’ Dat hoorden we vaker van medewerkers. Tijd om te onderzoeken hoe dat beter kan. Dat is gedaan door een werkgroep. Het in kaart brengen van de wensen en behoeften was eerste vereiste. Daarom zijn er gesprekken gevoerd met medewerkers uit het primaire proces. We hebben gekeken wat mensen echt nodig hebben om stappen te kunnen zetten in het systeem.

Tijdens het proces is allereerst gekeken of ons huidige systeem (Pluriform) kan voldoen aan de eisen, om het systeem in de ogen van de medewerkers gemakkelijker te maken. Dat is het geval, als we de nodige aanpassingen doorvoeren. En dat hebben we op een rijtje gezet.  

We hebben toen een testomgeving gemaakt waarin medewerkers die hebben meegedacht over de wensen en behoeften, medewerkers van functioneel beheergroepen, teamleiders, digicoaches, trainers vakmanschap en het MT de nieuwe opzet konden uitproberen. En de reacties zijn positief! Het is nu veel overzichtelijker, er zijn minder knoppen en je hebt als medewerker minder last van de workflow. Voorheen kon je niet verder in het proces als je op een punt niet alles had afgerond. Dat is nu verleden tijd. Met deze nieuwe opzet kunnen we een kwaliteitsslag maken en de verslaglegging voor de cliënt nog verder verbeteren.

Medewerkers willen nog liever gisteren dan vandaag starten met dit vereenvoudigd ECD. We zetten er dus echt vaart achter. We gaan in één keer volledig live. Dus niet in stappen. Zodat medewerkers snel prettig kunnen werken met het vernieuwde ECD.

Deeltijdwonen

We hebben het al vaker benoemd: deeltijdwonen. Deeltijdwonen betekent dat je steeds een bepaalde periode in een woonbegeleidingscentrum woont en gedeeltelijk thuis. Sanne Thoolen, senior beleidsmedewerker bij SGL, deed er de afgelopen maanden onderzoek naar. “We wilden nagaan welke behoefte er bestond tussen zelfstandig wonen (eventueel samen met het gezin) met af en toe een logeermogelijkheid, en wonen in een woonbegeleidingscentrum. Ook wilden we weten op welke elementen belangrijk zijn als we een concept als deeltijdwonen willen ontwikkelen binnen SGL.”

Lees meer

Moreel beraad

Moreel beraad is het samen praten over (het oplossen van) dilemma’s. We zijn daarmee gestart binnen SGL en het invoeren ervan is nog in volle ontwikkeling. In de teams wordt de komende tijd meer informatie gegeven over wanneer je een moreel beraad inzet. Niet elke vraag hoort in een moreel beraad. Soms kies je hiervoor, maar soms is een intervisie of een MDO (multidisciplinair overleg) een betere keuze. Ook zijn niet alle ethische dilemma’s momenteel zichtbaar. Teams worden hierin de komende tijd ondersteund. Ook is er pas geleden een verhelderend filmpje gemaakt, waarin informatie wordt gegeven over het moreel beraad.

Bekijk het filmpje

Leren werken met data

SGL is een van de drie zorgorganisaties die deelneemt aan de academische werkplaats ZoTeG, wat staat voor ZorgTechnologie in de Gehandicaptenzorg. Met ZoTeG zijn we een mooi programma gestart: Leren Werken met Data in de gehandicaptenzorg. Gefinancierd door het ministerie van VWS, gecoördineerd door Academy Het Dorp. SGL is enthousiast over dit programma en we doen er graag aan mee!

Wil jij direct op de hoogte blijven van dit programma? En laten weten waar je aan denkt bij 'data'? Meld je dan hier aan! (Je gegevens worden bij Academy Het Dorp veilig bewaard en niet met SGL of anderen gedeeld.)

Aanmelden

Vrijwilligersbeleid

De afgelopen tijd hebben we het vrijwilligersbeleid onder de loep genomen. De uitgangspunten hiervan hebben we weergegeven in een overzichtelijk overzicht. Bekijk het hier.