×
Update strategische koers - winter 2022/2023

In onze winterupdate 2022/2023 heb je kunnen lezen waar we mee bezig zijn. Want er zijn al veel stappen gezet! Op deze pagina vind je onder andere interessante bijdragen van enkele mensen die vertellen over hun ervaringen.

Samen zijn we op reis… Wij gaan verder!

Alle cliënten, naasten, medewerkers en vrijwilligers van SGL ontvangen deze winterupdate '22/'23 in hun digitale mailbox. Download hier de winterupdate - en ook eerdere edities - nog eens als pdf!

- Winterupdate 2022/2023 (en lees hieronder!)
Zomerupdate 2022 -> bekijk webpagina
- Winterupdate 2021 -> bekijk webpagina
- Zomerupdate 2021 -> bekijk webpagina

Strategische koers algemeen - ons kompas

SGL ALS EXPERT

Regionaal expertisecentrum Kind&NAH

SGL is gestart met het regionaal expertisecentrum voor Kind&NAH. De uitbreiding met de doelgroep kinderen met NAH en complexe hulpvragen past bij de ambitie van SGL om specialist te zijn voor een bredere doelgroep met hersenletsel. SGL wil binnen een termijn van twee jaar groeien naar 30 plekken voor kinderen met NAH.

Lees meer

ZoTeG

SGL neemt deel aan de academische werkplaats ZoTeG waarin we samen kennis opdoen en delen. Onlangs vond er een bezoek plaats bij SGL.

Lees meer

VAN ZORGEN VOOR NAAR ZORGEN DAT

Gelijkwaardigheid

Naar aanleiding van het onderzoek over gelijkwaardigheid in WBC Echt en de perspectiefwissel die plaatsvond, is bijgaande uitgave over gelijkwaardigheid verschenen.

Lees de bijlage

Lokale medezeggenschap volgens Wendy

Hoe geven we samen vorm aan lokale medezeggenschap? Wendy Erens van AC Brunssum vertelt over de ontwikkelingen in deze locatie. Er zijn echte stappen gezet naar ‘samen’.

Lees meer

Lokale medezeggenschap volgens Henk

Henk Brouwer, bewoner van WBC Kuukven is voorzitter van het bewonersoverleg en vertelt hoe hij dit ervaart. 

Lees meer

ZELFORGANISATIE

Met elkaar communiceren via interactief platform; een uitdaging

De projectgroep interne communicatie is geruime tijd bezig met de voorbereidingen voor een interactief platform dat we willen vormgeven voor onze interne doelgroepen: cliënten, naasten, medewerkers en vrijwilligers.

Projectleider Yvonne Hellegers: “Het is belangrijk om met elkaar in verbinding te staan en om zelf te kunnen bepalen welke informatie je graag op een gemakkelijke manier wilt krijgen én gven. Het proces gaat helaas niet zonder slag of stoot. Een gecombineerd platform voor deze doelgroepen bestaat gewoon nog niet. Toch willen we ervoor gaan, maar dat betekent dat we opnieuw kijken vanuit andere invalshoeken en dat we toch weer andere mogelijke leveranciers benaderen. In bijgevoegde tijdlijn kun je zien wat er allemaal al is gebeurd en waar we nu mee bezig zijn. Neem bij vragen gerust contact op met de projectgroep via samenopdehoogte@sgl-zorg.nl.

Bekijk de tijdlijn van dit project.

Binnenstebuiten bezoeken waardevol

Op steeds meer locatie vindt inmiddels een binnenstebuiten bezoek plaats. De ervaringen zijn tot nu toe veelbelovend! Je kunt daar meer over lezen in onderstaand artikel.

Lees artikel

“Zelf roosteren levert flexibiliteit en onderling begrip op”

Eind 2022 was het zover: SGL nam met Inplanning een belangrijke stap naar zelforganisatie; het gemakkelijk zelf roosteren door teams. Inmiddels is elk team hiermee aan de slag en spreken we Esther Lotz (teamleider) en Korinna Szalata (persoonlijke begeleider) van WBC Schaesberg over hun ervaringen met zelfroosteren.

Esther: “We zijn als locatie al langer aan de slag met zelfroosteren. Dat had te maken met een onderzoek dat Rob Bulles (regiomanager) deed naar werkbalans. We hebben toen een pilot gedraaid en zijn ermee doorgegaan.”

Korinne: “Zelf roosteren levert voor ons team veel op. Als je het moet samenvatten dan gaat het echt om meer flexibiliteit, meer inzicht en daardoor ook meer begrip en medewerking als er aanpassingen nodig zijn of als er op korte termijn iets moet worden geregeld omdat er bijvoorbeeld een zieke is. Als je als team samen kijkt hoe je het rooster invult, dan krijg je samen ook steeds beter inzicht in de voorkeuren van mensen en houd je daar vaak samen rekening mee. De een werkt liever ochtenddiensten, de ander liever avonddiensten. Je leert elkaars voorkeuren goed kennen en dat werkt door in het rooster. Het resultaat is dat je dan vaker werkt op momenten die beter aansluiten op je privésituatie. En, als je diensten in 90% van de gevallen echt passen bij je privésituatie, dan is het voor die 10% dat het niet zo is, of als je je een keer moet aanpassen, ook geen enkel probleem.”

Esther: “Voorheen werd er bijvoorbeeld naar mij gekeken als er aanpassingen moesten worden gedaan of als er problemen waren met zieken bijvoorbeeld. Ik kom nu pas veel later in het proces kijken, als het echt nodig is. Het team zoekt samen naar oplossingen. En als je het wilt oplossen als collega dan is het fijn als je medewerking krijgt. Het is nu niet meer de teamleider die ervaart hoe het is als iemand steeds ‘nee’ zegt. Mensen krijgen nog meer begrip voor elkaar. Het draagvlak is groter en het is echt een kwestie van geven en nemen. Nu is het wel zo dat wij hier in WBC Schaesberg een stabiel team hebben. Dan werkt dit natuurlijk super door.”

Korinne: “Fijn aan het systeem is dat iedereen meer inzicht heeft en meer zelf kan regelen. Als iemand wil ruilen kan hij of zij dat zelf aangeven in het systeem. Ook is het fijn dat je in het systeem verder vooruit kunt kijken en plannen. Bijvoorbeeld als een teamlid langdurig ziek is. Voor medewerkers levert het systeem meer inzichten. Je weet beter waar je aan toe bent. Qua rooster zelf maar ook bijvoorbeeld bij min- of plusuren. Dat is in een oogopslag duidelijk.”

Voor WBC Schaesberg is het zelf roosteren en het gebruik van Inplanning een uitkomst. Heb je nog vragen? Dan kun je die altijd stellen aan Andrea de Bie of Joost Kohlberg.

ZORG OP MAAT

Succesvolle pilot mindfulness in AC Kerkrade

Tijdens de actieweek SGL bewust duurzaam (juni 2022) is er aandacht geweest voor mindfulness en hebben op diverse locaties sessies mindfulness plaatsgevonden. Ook heeft er een pilot plaatsgevonden in activiteitencentrum Kerkrade. En deze pilot is heel succesvol geweest

Lees meer

ZORGTECHNOLOGIE

Digicoaches ondersteunen bij verdere digitalisering

In een wereld die steeds digitaler wordt, blijft de zorg niet achter. Ook binnen SGL neemt digitalisering verder toe. En dan is het belangrijk dat medewerkers op hun eigen manier kunnen meegaan in deze ontwikkelingen en dat de digitalisering helpend is bij de werkzaamheden. De digicoaches ondersteunen dit proces. Digicoach Monique Diederen vertelt er enthousiast over. 

Lees meer

SAMENWERKING EN EXTERNE MARKTONTWIKKELING

#SGLbewustduurzaam

In juni vorig jaar hebben we de actieweek SGL bewust duurzaam gehad. Na deze actieweek heeft SGL niet stilgezeten. Zo loopt er een pilot rondom afval scheiden op locaties waar we binnenkort op terugkomen. Ook blijven er binnen veel locaties mooie initiatieven ontstaan en is iedereen daar bewust bezig met duurzaamheid.
Zo worden er bijvoorbeeld mooie dingen gemaakt van afval en van restjes van een tegelfabriek en een houtwerkplaats. En dat is fijn! Ook bij nieuwbouw wordt uiteraard rekening gehouden met duurzaamheid. SGL bewust duurzaam blijft belangrijk. Blijf dus goede voorbeelden doorgeven. Intern en extern (bijvoorbeeld via Facebook). Communiceer je over SGL bewust duurzaam? Gebruik dan #SGLbewustduurzaam!